Banner

Home Sociale werken

Sociale werken PDF Afdrukken E-mailadres

Lions Tielt steunt sinds jaar en dag het verblijf voor mindervaliden MIVALTI in de Gruuthusestraat te Tielt.

Van bij het ontstaan van MIVALTI heeft Lions Tielt zich hiervoor geëngageerd, met bijdragen afkomstig van clubactiviteiten. Lions Club Tielt heeft steeds tot doel minimum één derde van zijn opbrengsten te schenken aan zijn geesteskind MIVALTI Tielt. Er worden bepaalde aankopen of activiteiten gefinancierd bvb. aankoop minibusjes, inrichting van een ergotherapie en vooral uitbreiding van gebouwen. In 2006 en de volgende jaren heeft de club zich geëngageerd in de medefinanciering van de uitbreiding van Mivalti. Na subsidiering is er nog een tekort van 1.000.000 €, waarbij de Club zich garant gesteld heeft voor een som van €150.000. In 2012 heeft de club zich opnieuw geëngageerd voor de steun van €150.000 bij de nieuwe bouwwerken. Nadien steunde Lions Club Tielt ook de aanschaf van verschillende busjes, dagelijks transportmiddel voor de bewoners.

Ook werd de nieuwe MUG van het Sint-Andries ziekenhuis voor een groot deel bekostigd door de Lions Tielt

Ook andere (occasionele) projecten worden gesteund volgens de mogelijkheden: Gehandicapten Vlaanderen, Palliatief Netwerk De Mantel, VZW Parkinson, Leefsleutels in de Tieltse Scholengemeenschap, Bolster vzw, Stichting Me to You, …

voor een volledig overzicht van de sociale werken verwijzen wij u graag naar deze website